DİLSET YAYINLARI

KURULUŞ

Dilset Yayınları, 2000 yılında, İstanbul'da kurulmuştur.

AMACI

Dilset Yayınları'nın amacı yabancılara Türkçe öğreten kitaplar ve yardımcı kaynaklar hazırlamaktır.

VİZYONU

Türk dilini dünyada hak ettiği konuma getirmek ve Türkçenin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

ÇALIŞMA ALANI

Dilset Yayınları'nın çalışma alanı yurt dışındaki ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeyindeki eğitim kurumları ile Türkiye'ye öğrenim için gelen ve Türkçe bilmeyen öğrencilerdir.

Dilset Yayınları yabancı öğrencilere yönelik Türkçe öğreten dokümanlar hazırlamaktadır. Bu dokümanlar arasında ders kitapları, çalışma kitapları, dil bilgisi kitapları, öğretmen kitapları, dinleme CD'leri, etkileşimli CD'ler, okuma kitapları bulunmaktadır. Dilset Yayınları aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk öğrenciler için de ana dilde Türkçe kitapları hazırlamaktadır.

İDARİ YAPI

YAYIN YÖNETMENİ

Tuncay Öztürk

EDİTÖRLER

Sezgin Akçay

Mukadder Arslan

Mehmet Armağan

Ersan Özmen

Fatih Gülen

YAZARLAR

Tuncay Öztürk / Sezgin Akçay / Ercan Taşdemir / Mukadder Arslan / Ahmet Yiğit / Mehmet Armağan / Ersan Özmen / Fatih Gülen / Alper Bayındır / Abdullah Yiğit / Salih Gün / Murat Cuma / Ahmet Kamalak / Mehmet Müjde / Hacı Ömer Ayyıldız / Semih Kaya